2022 Yılı 1. Dönem ASM ve AHB Asgari Denetimleri
15 Şubat 2022

İlimizde Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme faaliyetler kapsamında 1. Dönem ASM VE AHB Asgari denetimleri 2022 yılı Mart ayı itibari ile başlayacaktır. 

Not: Asgari Denetim şartları ve Gruplandırma kriterlerinde çalıştırılan personel evrakları, Kalibrasyon evrakları, Kamera kayıtları, bulundurulması zorunlu tıbbi malzemeler vb. hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili belgelerin hazır bulundurulması gerekmektedir.