Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
11 Şubat 2020

Birim Görev Tanımı

  • Hasta hakları kurulunu kurup, kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak,
  • “Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin” (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek,
  • HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlamak,
  • Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
  • Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine edip, bu hususta danışmanlık yapmak,
  • Gerektiğinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde incelemek ya da incelettirmek.