Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi
10 Şubat 2020

Birim Görev Tanımı

  • Sağlık kurum ve kuruluşlarının stokları ile ilgili uygulamaya ilişkin düzenlemelere uyulmasını sağlamak.
  • Sağlık kurum ve kuruluşlarının stoklarını incelemek ve analiz etmek, stok tüketimlerini takip etmek ve gerekli tedbirleri almak.
  • Sağlık kurum ve kuruluşlarının stok yönetimi kapsamında taşınır işlemlerini yürütmek.
  • Sağlık tesislerinin stok ve lojistik yönetimi süreçlerine ait faaliyetleri gerçekleştirmek.
  • Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbî sarf yönetimine ilişkin hastane eczacılığı hizmetlerine ait faaliyetleri gerçekleştirmek ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
  • Sağlık tesislerinin biyomedikal mühendislik hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.
  • Tıbbî cihaz ve laboratuvar hizmet alımlarının takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek.
  • Malî kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek.

Alt Birimleri; Hastane Eczacılığı Hizmetleri, Medikal Depo Stok Yönetimi, Tedarik Planlama ,Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri ,Taşınır İşlemleri Yönetimi birimleridir.