Bilgi Güvenliği Protokolu
10 Mart 2021

İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin, görevleri kapsamında; bilginin toplanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbir almak; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinde bilgi güvenliği açısından uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir. Bilgi Güvenliğine  hassasiyetle dikkat edilmesi ve ihlal oluğu düşünülen durumlarda müdürlüğümüz Bilgi İşlem Birimine Ekli formla veya aksaray.bilgiislem@saglik.gov.tr e-posta adresine bilgi verilmesi  gerekmektedir.