03.01.2022 Tarihinde Yapılan Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Sonucu
05 Ocak 2022

25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda Müdürlüğümüzce 03.01.2022 tarihinde yapılan ek yerleştirmede, Dr. Ahmet Faruk YOLDAŞ 12 Nolu ASM 68.01.045 Nolu AHB' yi  tercih etmiştir.