Ocak Ayı Yerinde Ölü Muayenesi Nöbet Listesinde Değişiklik
03 Ocak 2022

Merkez İlçemizde 2022 yılı Ocak ayı  Yerinde Ölü Muayenesi Yapacak ve Defin Ruhsatı Verecek hekimlerin nöbet listesinde değişiklik  yapılmıştır. Buna göre; 12 Nolu ASM' de görevli Dr. Hayri SEZER' in 21.01.2022  tarihindeki Yerinde Ölü Muayenesi ve Defin Ruhsatı Nöbetini Merkez TSM' de görevli Dr. Ahmet KULA ve Musa Toprak  ASM' de görevli Dr. Erkan TURAN' ın 11.01.2022 tarihindeki Yerinde Ölü Muayenesi ve Defin Ruhsatı Nöbetini Balcı ASM' de görevli Dr. Ahmet BAKAN tutacaktır.