Kasım Ayı Yerinde Ölü Muayenesi Nöbet Listesinde Değişiklik
12 Kasım 2021

Merkez İlçemizde 2021 yılı Kasım ayı Yerinde Ölü Muayenesi Yapacak ve Defin Ruhsatı Verecek hekimlerin nöbet listesinde değişiklik  yapılmıştır. Buna göre; Mustafa Cengiz Abur ASM' de görevli Dr. Fatih Rasim GÜNER' in 15.11.2021, Uzm. Dr. Mahmut Atilla GÜÇSAV' ın 16.11.2021, Dr. İlknur GÜNER' in 17.11.2021 ve Uzm. Dr. İskender BÜLBÜL' ün 18.11.2021 tarihlerindeki Yerinde Ölü Muayenesi ve Defin Ruhsatı Nöbetini Balcı ASM' de görevli Dr. Ahmet BAKAN  tutacaktır.