Kasım Ayı Yerinde Ölü Muayenesi Nöbet Listesinde Değişiklik
12 Kasım 2021

Merkez İlçemizde 2021 yılı Kasım ayı Yerinde Ölü Muayenesi Yapacak ve Defin Ruhsatı Verecek hekimlerin nöbet listesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, 04.11.2021 tarihindeki nöbeti 12 Nolu ASM' de görevli Dr. Veli METE, 11.11.2021 tarihindeki nöbeti 12 Nolu ASM' de görevli Dr. Fatma BAĞCI  tutacaktır.