Ekim Ayı Yerinde Ölü Muayenesi Nöbet Listesinde Değişiklik
12 Kasım 2021

Merkez İlçemizde 2021 yılı Ekim ayı Yerinde Ölü Muayenesi Yapacak ve Defin Ruhsatı Verecek hekimlerin nöbet listesinde değişiklik  yapılmıştır. Buna göre; Musa Toprak ASM' de görevli Dr. Fikri KARACAL' ın 06.10.2021, Dr. Erkan AVCI' nın 08.10.2021, Uzm. Dr. Koray Serkan AKINCI' nın 11.10.2021, Dr. Canan TURAN' ın 13.10.2021 tarihlerindeki  Yerinde Ölü Muayenesi ve Defin Ruhsatı Nöbetini Saratlı ASM' de görevli Dr. Recep KURUŞ  tutacaktır.