2021 Yılı 2. Dönem ASM ve AHB Asgari Denetimleri
31 Ağustos 2021

İlimizde Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2. Dönem ASM ve AHB Asgari denetimleri 2021 yılı Eylül ayı itibari ile başlayacaktır. 

Not: Asgari Denetim şartları ve Gruplandırma kriterlerinde çalıştırılan personel evrakları, kalibrasyon evrakları, kamera kayıtları, bulundurulması zorunlu tıbbi malzemeler vb. hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.