overlay

Mayıs Ayı Yerinde Ölü Muayenesi Nöbet Listesinde Değişiklik

Yerinde Ölü Muayenesi Yapacak ve Defin Ruhsatı Verecek hekimlerin nöbet listesinde değişiklik  yapılmıştır.
Buna göre; Mustafa Cengiz ABUR ASM' de görevli Dr. İlknur GÜNER' in 10.05.2021, Dr. İskender BÜLBÜL' ün 11.05.2021, Aratol ASM' de görevli Dr. Devrim MACUN' un 17.05.2021  tarihlerindeki nöbetlerini  Balcı ASM' de  görevli Dr. Ahmet BAKAN tutacaktır.