overlay

Mart Ayı Yerinde Ölü Muayenesi Nöbet Listesinde Değişiklik

2021 yılı Mart ayı  Yerinde Ölü Muayenesi Yapacak ve Defin Ruhsatı Verecek hekimlerin nöbet listesinde değişiklik  yapılmıştır. Buna göre; 11 Nolu ASM'de görevli Dr. Gökhan GÜNDEBAHAR' ın 31.03.2021 tarihlerindeki nöbetini Balcı ASM' de görevli Dr. Ahmet BAKAN tutacaktır.