overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Hk.


Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmekte olan "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" Cov-19 pandemisi sebebiyle online olarak düzenlenmiştir.
Söz konusu eğitiminin teorik kısmı online olarak Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. Uygulama bölümünün İl Sağlık Müdürlükleri tarafından 15-20 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Ancak bu tarihler arasında yaşanan yoğun hava muhalefeti nedeni ile bazı illerimizde uygulama eğitimi yapılamamış olup 22-24 Şubat 2021 tarihlerine sarkmıştır. 
Uygulama eğitimlerinde yaşanan bu gecikme sebebi ile 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapılması planlanan sınav 08-12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.