2019 YILI AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ
10 Aralık 2019

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan personelden 2019 yıl sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları 16.12.2019-27.12.2019 tarihleri arasında sözleşme imzalamak üzere Müdürlüğümüze müracaat etmeleri veya sözleşmesini uzatmak istemeyen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ise 20.12.2018 tarihine kadar Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aile Sağlığı Çalışanı Listesi.pdf
Aile Hekimi Listesi.pdf