1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
02 Aralık 2019

112 NEDİR?

112 Acil Sağlık Hizmetleri; vatandaşımızın herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saatinde 112 telefon numarasını çevirmesiyle başlar. Her ilimizde bulunan komuta kontrol merkezine ulaşan çağrılar, aciliyetine karar verilerek değerlendirilir. Olay yerine en yakın istasyondan içerisinde doktor veya paramedik, acil tıp teknisyeni bulunan tam donanımlı ambulans görevlendirilerek olay mahalline ulaşması ve hasta ya da yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi yaparak ihtiyaç varsa tedavi göreceği hastaneye nakledilmesi şeklinde son bulur. Bu hizmet; 82 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) ve bu KKM’lerin verdiği görev emri ile harekete geçen 2228 Acil Yardım İstasyonu ile sunulmaktadır. KKM ve istasyonlarda 29.487 personel ve 4272 ambulans ile hastane öncesi acil sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de bu hat üzerinden ulaşılan hizmet ile ülke genelinde tüm noktalara kara, hava, deniz yolları ile ulaşım sağlanarak acil yardım hizmeti sunulmaktadır. Acil durumlarda ve afetlerde olay yerine hızlı ulaşım, yaygınlık, dağılım ve organizasyon, bütün bunları yaparken aksamayan bir koordinasyon şarttır.

Komuta Kontrol Merkezi:

Komuta Kontrol Merkezi (KKM), İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Yardım Hizmetleri, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı çalışan birimdir.

Komuta Kontrol Merkezi altı ana birimden oluşur; 

> Çağrı karşılama,
> Ambulans yönlendirme,
> Hasta nakli,
> Veri kayıt ve değerlendirme,
> İl içi ve iller arası hasta nakli koordinasyonu,
> Hastane kritik yatak yönetimi


İstasyon tipleri:

A1 tipi Acil Yardım İstasyonu: Müstakil istasyonlar başka bir sağlık kurumunun içinde olsalar da İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak ilgili mevzuata göre hizmet veren doktorlu ekiplerdir.

Görev yapan personel, araç ve malzemeleri 112 hizmetleri dışında kullanılamaz, personele içinde bulundukları kurum yöneticileri tarafından başka bir görev verilemez.

A2 tipi Acil Yardım İstasyonu: A1 tipi acil yardım istasyonlarının çalışma koşullarında görev yapan AABT’ li  (Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) ekiplerdir.

B1 tipi Acil Yardım İstasyonu: Hastane acil servislerine entegre, personel istihdamı ilgili hastane tarafından yapılan doktorlu acil yardım istasyonlarıdır.

B2 tipi Acil Yardım İstasyonu: Sağlık Grup Başkanlıklarına entegre, personel istihdamı il Ambulans Servisi Başhekimliğince sağlanan Acil Yardım istasyonlarıdır