Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi
25 Kasım 2019

Bakanlığımızca; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi yapılması planlanmaktadır.
Mesul müdür güncelleme eğitimine katılacak kişi sayısının belirlenmesi amacıyla, eğitime katılmak isteyen mesul müdürlerin 26.11.2019 tarihi saat 14:00' e kadar Müdürlüğümüz Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimine başvurması gerekmektedir.