Kasım Ayı Yerinde Ölü Muayenesi Nöbet Listesinde Değişiklik
01 Kasım 2019

 Yerinde Ölü Muayenesi Yapacak ve Defin Ruhsatı Verecek hekimlerin nöbet listesinde değişiklik  yapılmıştır. Buna göre; 17 Nolu ASM'de görevli Dr. Aytekin KARA'nın 03/11/2019  tarihindeki nöbetini Elife  Ali Dede Bilgiç ASM'de görevli  Dr. Zuhal YENİCE, 02/11/2019 tarihindeki  Dr. Zuhal YENİCE'nin nöbetini Dr.Aytekin KARA  tutacaktır.