26 Ekim Hasta Hakları Günü
28 Ekim 2019

Hastanın yararını, zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları; sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, bilgilendirme ve bilgi alma hakkı, sağlık kurumunu ve personelini seçme hakkı, mahremiyet hakkı, tıptaki yeniliklerden yararlanma, dinî vecibelerini yerine getirme, şikâyet ve tazminat hakkı gibi hakları içermektedir.

Günün önemine binaen 26 Ekim Hasta Hakları Gününde hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; sağlık tesislerimizdeki hasta ve hasta yakınlarına hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmış, yatan hastalar ziyaret edilmiş, sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler yapılarak çeşitli etkinliklerle 26 Ekim Hasta Hakları Günü kutlanmıştır.

  • Hasta Hakları Broşür_dış.jpg
  • Hasta Hakları Afiş 50x70++.jpg
  • Hasta Hakları Broşür_ic.jpg