Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
22 Ekim 2019

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" verilmiştir. Bu kapsamda 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimince Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır. 
Eğitim ile ilgili detaylı bilgi Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü resmi web sitesinde https://adiyamanism.saglik.gov.tr/ adresinde yayınlanmıştır.