overlay

Eğitim Birimi

Müdürlüğümüze yapılacak olan bilimsel araştırmalara yönelik başvurularda ekte yer alan başvuru broşüründeki basamaklara göre hareket edilmesi gerekmektedir. Eksik ya da yanlış belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların oluşturulması ile ilgili ayrıntılı bilgi Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından gönderilen ekli yazılarda yer almaktadır.

Başvuru Broşürü.docx
EK-2 Ön İzin Formu.docx
EK-1 Başvuru Formu.docx
Bilimsel Araştırma İzinleri Hakkında Yazı-1.pdf.pdf
Bilimsel Araştırma İzinleri Hakkında Yazı-2.pdf